Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Som arbejdsgiver har du pligt til at sikre dine medarbejdere mod arbejdsskader, pligt til at anmelde arbejdsulykker og pligt til at give oplysninger til sagen.

Pligt til at sikre medarbejdere ved arbejdsskader

Når du har en person ansat, skal du tegne en arbejdsskadeforsikring for vedkommende. Det vil sige, at du skal sikre den ansatte både ved ulykker og erhvervssygdomme.

For at sikre de ansatte ved erhvervssygdomme skal du tilmelde dig Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, mens du skal tegne en forsikring ved arbejdsulykker gennem et privat forsikringsselskab.

Du har dog ikke pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring for en person, der arbejder i din private husholdning under 400 timer om året. Selv om du ikke har pligt til at forsikre en sådan person, så har du stadig pligt til at anmelde det, hvis personen kommer ud for en arbejdsskade.

Pligt til at anmelde

Hvis en af dine ansatte kommer til skade ved en ulykke, har du pligt til at anmelde det.
En ulykke er en skade på en person, som skyldes en hændelse eller en påvirkning på arbejdet, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.

Som udgangspunkt skal du anmelde alle ulykker. Du skal anmelde skader til dit forsikringsselskab senest 9 dage efter, at skaden er sket.
Småskader - som for eksempel et blåt mærke - skal dog ikke anmeldes.

Skader, der ikke bliver anmeldt i første omgang, skal efterfølgende anmeldes, hvis den tilskadekomne ikke har genoptaget sit sædvanlige arbejde i fuldt omfang senest 5 uger efter skaden skete.

I dette tilfælde skal du anmelde skaden senest på 5-ugers-dagen for skadens indtræden

Hvis en af dine ansatte muligvis har fået en erhvervssygdom, så kan vedkommende opsøge egen læge for at få den anmeldt. Vedkommende har også mulighed for at bruge anmeldelsesblanketten på vores hjemmeside under punktet Anmeld skade

Pligt til at oplyse om sagen

Du har pligt til at hjælpe os med at skaffe oplysninger i sagen. Hvis du ikke gør det, får du en bøde.

Du skal altså svare på vores spørgsmål og sende de oplysninger, vi beder om.

Nogle gange modtager vi en anmeldelse om en skade fra tilskadekomne selv. I dette tilfælde beder vi dig om at besvare nogle spørgsmål om, hvorvidt du har kendskab til ulykken, samt hvorfor du ikke har anmeldt ulykken.

Hvis du ikke mener, at der er sket en ulykke, skal du meddele os det. Selv om du ikke mener, at der er sket en ulykke, har du altid pligt til at oplyse os om navnet på dit forsikringsselskab.

Bøder

Hvis du ikke overholder din pligt til at forsikre dine medarbejdere mod arbejdsskader, anmelde arbejdsulykker eller oplyse om sagen, straffes det med en bøde.

Denne side er senest ændret den 29. december 2015