Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Anmeldepligt og frister

Hvis en af dine ansatte kommer til skade ved en ulykke, har du pligt til at anmelde det.
En ulykke er en skade på en person, som skyldes en hændelse eller en påvirkning på arbejdet, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.

En skade skal anmeldes, hvis medarbejderen kan have krav på ydelser efter arbejdsskadeloven. Det kan for eksempel være dækning af behandlingsudgifter, erstatning for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne.
Du skal anmelde skader til dit forsikringsselskab senest 9 dage efter, at skaden er sket.

Ved småskader, der ikke umiddelbart skal anmeldes, skal du dog efterfølgende anmelde, hvis tilskadekomne er sygemeldt i mere end 5 uger. Skaden skal anmeldes, så snart du ved, at tilskadekomne vil være sygemeldt i mere end 5 uger, og senest ved udgangen af den femte uge.

Du har som arbejdsgiver pligt til at anmelde arbejdsulykker. Hvis du ikke anmelder en ulykke, kan du få en bøde.

Hvis en af dine ansatte muligvis har fået en erhvervssygdom, kan du anmelde den til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Du har dog ikke pligt til at anmelde sygdomme.

Hvordan anmeldes en arbejdsskade?

Du anmelder en arbejdsskade på nettet gennem det elektroniske anmeldesystem EASY.
Du tilmelder dig EASY ved at bestille en pinkode på denne side - tilmelding til EASY.
Fra 1. juli 2010 er det obligatorisk at anmelde arbejdsskader digitalt.
Læs mere i vores tema om digital anmeldelse.

Arbejdsgivere, som ikke har computer med adgang til internettet eller et CVR-nummer, kan anmode om dispensation fra den digitale anmeldelse. Anmodningen om dispensation udfyldes samtidig med anmeldelsen på: Blanket til anmeldelse af arbejdsulykker

En arbejdsskade skal anmeldes til det forsikringsselskab, du har tegnet arbejdsskadeforsikring hos. Hvis du ikke har tegnet arbejdsskadeforsikring, skal du anmelde skaden til os. Når du anmelder i EASY, sendes anmeldelsen sendes automatisk videre til forsikringsselskabet eller os.

Særligt om dødsfald

Dødsfald, der kan være forårsaget af en arbejdsskade, eller dødsfald der indtræffer på en arbejdsplads, skal anmeldes til os inden for 48 timer på telefonnummer 20 42 63 97.

Skader sket under uddannelse og aktivering

Der gælder særlige regler for anmeldelse, hvis:

Denne side er senest ændret den 15. januar 2016