Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Alle har ret til at anmelde en arbejdsskade

Det er vigtigt at vide, at alle har ret til at anmelde en arbejdsskade. Hvis en fagforening får kendskab til en skade, som ikke er anmeldt, kan fagforeningen derfor:

  • selv anmelde skaden, eventuelt via EASY

  • hjælpe medlemmet med at udfylde anmeldeblanketten her på hjemmesiden, uanset om der er tale om en ulykke eller en sygdom

  • opfordre tilskadekomne til at gå til lægen for at få en sygdom anmeldt. (Læger har pligt til at anmelde, når de har mistanke om, at en sygdom kan være arbejdsbetinget)

Hvis fagforeningen har oplysninger, som er vigtige for sagen, så skriv dem gerne på anmeldelsen – det fremmer behandlingen af sagen.

Sådan anmelder man en skade

En arbejdsskade kan anmeldes på to måder:

  1. På papir: Tilskadekomne kan udfylde en af følgende anmeldeblanketter på vores blanketside:
    Anmeldelse af arbejdsulykker og Anmeldelse af erhvervssygdomme

  2. Digitalt: Som ansat i en fagforening, har du mulighed for at anmelde en skade på vegne af et medlem digitalt. Det gøres i det elektroniske anmeldesystem EASY.
    Læs her hvordan: Anmeld skade på vegne af et medlem 

Arbejdsgivere skal bruge vores EASY-system til at anmelde arbejdsulykker elektronisk.
Læger og tandlæger skal anmelde erhvervssygdomme via "Anmeldelse af Erhvervssygdomme" på www.erhvervssygdomme.dk

Særligt om dødsfald

Dødsfald, der kan være forårsaget af en arbejdsskade, eller dødsfald, der indtræffer på en arbejdsplads, skal anmeldes til os inden for 48 timer på telefon:
20 42 63 97.

Hvis tilskadekomne ikke ønsker, at en skade bliver behandlet

Tilskadekomne (eller en fuldmagtshaver) har mulighed for at sige "nej" til, at vi behandler eller indhenter oplysninger i en sag.
Det kan for eksempel være, hvis en arbejdsgiver har anmeldt en skade, men tilskadekomne ikke ønsker, at vi behandler sagen.

Fra en sag er anmeldt, har man 1 uge til at oplyse os om, at man ikke ønsker, at vi behandler eller indhenter oplysninger i sagen.
Udover det kan tilskadekomne (eller fuldmagtshaver) til enhver tid bede os om at standse behandlingen af en sag, hvilket vi så gør.

Frister for anmeldelse

1-årig frist for anmeldelse

Fristen for at anmelde en arbejdsskade er 1 år efter, at skaden er sket.

For erhvervssygdomme er fristen 1 år efter, at tilskadekomne finder ud af, at en sygdom skyldes arbejdet.

Overholder man ikke fristen, kan tilskadekomne risikere at miste retten til erstatning.

Hvis 1-årsfristen er overskredet

Hvis en skade er anmeldt for sent, vil sagen som udgangspunkt blive afvist.

Dispensation for 1-årsfirsten

Vi kan se bort fra 1-årsfristen, hvis to ting er opfyldt.

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der vurderer, om kravene er opfyldt. Tilskadekomne eller fuldmagtshaver kan klage til Ankestyrelsen, hvis man ikke er tilfreds med vores vurdering.

De ovenstående regler for dispensation gælder i forbindelse med arbejdsulykker, der er sket efter 1. juli 2007, og sygdomme tilskadekomne finder ud af kan skyldes arbejdet efter 1. juli 2007.

Dispensation ved sygdomme eller ulykker sket før 1. juli 2007

Vi kan se bort fra, at 1-årsfristen, hvis der er særlige omstændigheder.

Det vil normalt ikke blive anset for en særlig omstændighed, hvis arbejdsgiver eller læge ikke har overholdt sin pligt til at anmelde hændelsen eller sygdommen. Tilskadekomne har nemlig selv en ret til at anmelde en arbejdsskade.
Hvis vi ikke kan se bort fra, at fristen er overskredet, kan tilskadekomne ikke få erstatning efter arbejdsskadesikringsloven.

Klagemuligheder

Bliver en sag afvist på grund af 1-årsfristen, og vurderer tilskadekomne (eller fuldmagtshaver), at den ikke burde afvises, kan man klage over afvisningen.

Forældelse

Der er i dansk lov en generel regel om forældelse, som sætter en forældelsesfrist på 20 år. Den frist gælder også for arbejdsskader.

Hvis et krav forældes efter 1. januar 2008, gælder der nye regler.

Denne side er senest ændret den 20. juli 2016