Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Vis kun nyheder i denne kategori:

Arbejdsskadestatistik 2016 er klar

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udgiver nu Arbejdsskadestatistik 2016. Statistikken rummer opdaterede tal for hele arbejdsskadeområdet, herunder ulykker, erhvervssygdomme og erstatninger - og viser udviklingen på arbejdsskadeområdet fra 2010-2016 i tal.

07. april 2017

Kategori: Nyt fra Arbejdsskadestyrelsen

Nye takster for honorering af lægeerklæringer fra 1. april 2017

Takterne for honorering af lægeerklæringer er reguleret fra 1. april 2017.

06. april 2017

Kategori: Tal og Love

Nye satser i lov om erstatning til besættelsestidens ofre fra 1. april 2017

Satserne i lov om erstatning til besættelsestidens ofre bliver reguleret den 1. april 2017. Om regulering af renteydelser m.v. pr. 1....

31. marts 2017

Kategori: Tal og Love

Ny praksis vedrørende tab af erhvervsevne for selvstændige erhvervsdrivende, der er tilkendt kommunalt tilskud til selvstændig virksomhed

Ankestyrelsen har udsendt en ny principafgørelse, der betyder, at vi ændrer vores praksis vedrørende tab af erhvervsevne for selvstændige erhvervsdrivende, som modtager tilskud til selvstændig virksomhed.

15. marts 2017

Kategori: Nyt fra Arbejdsskadestyrelsen

Nyt om genoptagelse af sager efter EU-dom

Der er afklaret to forhold med betydning for adgangen til genoptagelse.

10. marts 2017

Kategori: Nyt fra Arbejdsskadestyrelsen

Følg med i indsatsen for at afvikle de ældste sager

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har fra 2. januar iværksat en ambitiøs indsats for at nedbringe antallet af ældre sager. Nu kan du følge med i, hvordan arbejdet skrider frem.

09. februar 2017

Kategori: Nyt fra Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring forenkler og forhøjer taksterne for sagsbehandlingen

Sagsbehandlingen i AES er finansieret ved, at arbejdsgiverne gennem forsikringsselskaberne betaler for sagsbehandlingen. AES forenkler nu takststrukturerne, og samtidig sættes taksterne op. Det betyder blandt andet, at AES får ekstra ressourcer til at afvikle gamle sager.

16. januar 2017

Kategori: Nyt fra Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring genoptager sager efter EU-dom

I september 2014 afgjorde EU-domstolen, at der ikke er forskel på, hvad mænd og kvinder skal have i erstatning for erhvervsevnetab, når erstatningen udbetales som et engangsbeløb. Indtil da havde mænd fået udbetalt mindre i engangsbeløb end kvinder. Det betyder, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring selv gentoptager en række sager på baggrund af dommen, og at en række øvrige sager kan genoptages efter henvendelse.

12. januar 2017

Kategori: Nyt fra Arbejdsskadestyrelsen