Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

EASY er udviklet af Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med det formål at gøre det let og fleksibelt for arbejdsgivere at anmelde arbejdsskader.

Når man anmelder via EASY, skal systemet kun have de administrative oplysninger om for eksempel virksomheden (CVR) én gang - herefter genbruger systemet automatisk oplysningerne ved hver ny anmeldelse.
Tilsvarende er det muligt at lave skabeloner eller ”kladder”, så virksomheden kan foretage ensartede anmeldelser nemmere og hurtigere end ved hjælp af papirudgaver.

EASY er også med til at sikre kvaliteten i anmeldelserne - at de indeholder alle relevante oplysninger, og at de bliver sendt til de rigtige modtagere.
En anmeldelse via EASY kan kun sendes ind, hvis alle de nødvendige oplysninger er tastet ind. Det betyder, at vi ikke skal bruge tid på at hente flere oplysninger, inden vi kan starte med at behandle anmeldelsen.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring gør opmærksom på, at brugeren kan se de oplysninger om anmeldte ulykkestilfælde i virksomheden, herunder om tilskadekomne medarbejderes cpr-numre, som arbejdsgiveren i henhold til lov om arbejdsskadesikring og lov om arbejdsmiljø har pligt til at give ved anmeldelsen af ulykker.

  • Adgang til EASY bør kun gives til medarbejdere, som er instruerede i at varetage en af de nævnte betroede roller.

  • Administratorer skal instruere brugerne om, at oplysninger om tidligere anmeldte ulykkestilfælde i virksomheden og om tilskadekomne medarbejderes cpr-numre, skal behandles fortroligt og ikke må videregives til andre.

Få adgang til EASY

Som arbejdsgiver får du adgang til EASY ved at bestille en pinkode, som giver dig mulighed for at oprette en eller flere brugere.
EASY vil herefter kunne hjælpe dig med at anmelde en arbejdsskade og med at indsende anmeldelsen elektronisk til de rette modtagere.

Forudsætninger for at anvende EASY

  • EASY virker i nyere udgaver af gængse browsere. For eksempel Internet Explorer (version 7 eller senere), Firefox eller Chrome.

  • Du skal have tilsluttet en printer, så du kan udskrive en kopi af anmeldelsen til dig selv og til tilskadekomne

Denne side er senest ændret den 24. marts 2017