Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Alle parterne i en sag kan anmode styrelsen om at få en udtalelse om méngrad og erhvervsevnetab efter en privat personskade.

Det er ikke et krav, at skadelidte og skadevolder eller forsikringsselskabet skal være enige i forelæggelsen.

For skader sket efter 1. juli 2002, der vurderes efter erstatningsansvarsloven, kan parterne også få en vurdering af stationærtidspunktet (jf. erstatningsansvarslovens §§ 2 og 3.). Der gælder dog særlige vilkår for disse sager. Der skal blandt andet være enighed mellem sagens parter.

For skader sket før 1. juli 2002 kan vi give en udtalelse om stationærtidspunktet, hvis blot en af sagens parter ønsker det.

En udtalelse er som udgangspunkt alene vejledende og hjemlen findes i arbejdsskadelovens § 81 samt erstatningsansvarslovens § 10.

Anmodningen

En anmodning skal sendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. For at være i stand til at behandle sagerne hurtigere har vi lavet en vejledning til udformningen af en anmodning.

Følger du de vejledende retningslinier, er der skabt en god mulighed for, at styrelsen hurtigere kan starte på sagen.

Pris

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring opkræver betaling for at lave den vejledende udtalelse.

Bliver der under sagsbehandlingen tale om udgifter til eksempelvis speciallægeerklæringer, betales disse udgifter af som udgangspunkt af den, der har bedt om at få sagen vurderet. Udgifterne kan ikke betales af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Vejledning – sådan anmoder du om en udtalelse

Vejledningen er opbygget således, at første del omhandler, hvordan styrelsen ønsker spørgsmålene formuleret, mens anden del omhandler styrelsens ønsker om indsendelse af akter - både generelt og i forhold til vurdering af mén, erhvervsevnetab og stationærtidspunkt.

Endelig er der et særskilt afsnit om at indsende retssager til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Eksempel på en anmodning om en udtalelse i en privat erstatningssag (PDF)

Denne side er senest ændret den 18. januar 2016