Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Personer, der kommer til skade under borgerligt eller kommunalt ombud, er omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Ombud er en opgave, som bliver pålagt af det offentlige, og som man kun under særlige omstændigheder kan takke nej til.

Eksempler på borgerlige eller kommunale ombud, hvor man er omfattet af loven:

  • Medlem af kommunalbestyrelse

  • Medlem af skolebestyrelse

  • Nævning eller domsmand ved domstolene i en retssag

  • Deltagelse i brandslukning kan efter omstændighederne være et kommunalt ombud

Eksempler på hverv, der ikke er ombud:

  • Medlem af Folketinget

  • Medlem af lokalt radio- og tv-nævn

  • Medlem af forening

  • Medlem af menighedsråd

  • Værnepligtig 

  • Beskikket værge

Læs mere

Denne side er senest ændret den 17. december 2014