Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Børn og unge, der har døgnophold i opholdssteder eller i døgninstitutioner, er dækket af arbejdsskadeloven, hvis de kommer tilskade under aktiviteter, som er naturligt forbundet med deres ophold.

Sker en skade på grund af rent private aktiviteter uden for institutionen, dækker loven ikke.

Loven dækker heller ikke børn og unge i familiepleje.

Erstatning for tab af erhvervsevne

Hvis en skade betyder, at den tilskadekomne får nedsat sin erhvervsevne, kan en eventuel erstatning tidligst udbetales, når opholdet ophører.

En eventuel erstatning for tabt erhvervsevne beregnes efter et skøn. I skønnet indgår, den indtægt den tilskadekomne kunne have haft, hvis skaden ikke var sket, og vi ser på en eventuel indtægt før døgnopholdet.

Denne side er senest ændret den 17. december 2014

Uddybede information

Lovgrundlaget for sikring af børn og unge i opholdssteder og i døgninstitutioner.