Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Fiskere bliver betragtet som selvstændige i forhold til arbejdsskadesikringsloven. De er derfor kun omfattet af loven, hvis de har tegnet forsikring mod arbejdsskader.

Personer der driver fiskerivirksomhed som et aktieselskab (A/S) eller anpartsselskab (ApS), og dermed er ansat som lønmodtager i deres eget firma, vil som udgangspunkt være omfattet af loven.

Hvis en person derimod driver fiskerivirksomhed som et interessentskab (I/S), kommanditselskab (K/S) eller som enkeltmandsvirksomhed, er de som udgangspunkt ikke omfattet af loven.

Fiskere kan kan dog som andre selvstændige tegne en særskilt forsikring og dermed blive omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Læs mere

Denne side er senest ændret den 17. december 2014