Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Indsatte i fængsler til strafafsoning er omfattet af arbejdsskadeloven under hele afsoningen.

Der er dog situationer, hvor indsatte ikke er dækket. Man er for eksempel ikke dækket under et flugtforsøg eller under et overfald på en fængselsvagt.

Personer, der er dømt til at udføre samfundstjeneste, er også dækket af arbejdsskadesikringsloven, når de udfører arbejde som led i samfundstjenesten.

Personer, der er anbragt i detentionen, er ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Personer, der besøger indsatte, er heller ikke omfattet af loven.

Læs mere

Denne side er senest ændret den 17. december 2014