Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

En ægtefælle der arbejder i sin mands/hustrus selvstændige virksomhed, er ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Det gælder, selvom ægtefællen er ansat som lønmodtager i virksomheden, har en skriftlig lønaftale, indbetaler A-skat og har de samme vilkår som virksomhedens øvrige ansatte.

For at være omfattet af arbejdsskadesikringsloven skal ægtefæller tegne en særskilt forsikring. Det er valgfrit at tegne forsikringen, og man kan selv bestemme, hvilke typer skader, forsikringen skal omfatte.

Ægtefæller kan således vælge at tegne en forsikring, hvor de er omfattet, hvis de:

  • Kommer ud for en ulykke - tegnes hos et forsikringsselskab, der tilbyder arbejdsulykkesforsikringer 

  • Får en erhvervssygdom - kræver tilmelding til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Ægtefæller kan også vælge at sikre sig i tilfælde af både arbejdsulykke og erhvervssygdom.

Læs mere

Denne side er senest ændret den 12. november 2014