Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Kommer en ansat ud for en ulykke i forbindelse med firmasport, kan ulykken kun anerkendes som en arbejdsskade, hvis den skyldes arbejdet eller de forhold, det foregår under.
Sker skaden som fritidsaktivitet, er den ikke omfattet af loven. (Arbejdsskadelovens § 4)

Hvis formålet med sportsudøvelsen er, at motivere og styrke samarbejdet for virksomhedens medarbejdere, vil en skade kunne anerkendes som en arbejdsskade, da sporten således kan være en del af arbejdet.


Afgørelsen træffes ud fra en vurdering af om:

 

  • Sportsaktiviteten foregår på arbejdsgiverens initiativ

  • Arbejdsgiveren tilskynder medarbejderne til at deltage

  • Arbejdsgiveren står for planlægning, iværksættelse og gennemførelse samt evaluering af aktiviteten

  • Arbejdsgiveren finansierer aktiviteten

  • Sportsaktiviteten foregår i arbejdstiden som en del af ansættelsen eller i fritiden

  • Arbejdsgiveren stiller særlige krav til medarbejdernes mødepligt eller andre vilkår

  • Det er frivilligt at deltage

  • Det er en reklamemæssig værdi for arbejdsgiveren

  • Arbejdsgiveren begrunder aktiviteten med at skabe øget sammenhold og bedre sundhed blandt medarbejderne

Det afgørende er, om arbejdsgiveren har haft den overordnede interesse i arrangementet, eller om deltagelsen udelukkende er sket efter den ansattes egen interesse. 

Det har ingen betydning, om arrangementet holdes i eller uden for arbejdstiden, hvis det er sket i arbejdsgiverens interesse.

Der skal i hver enkelt sag foretages en konkret vurdering, ud fra de opremsede kriterier, for at afgøre om motionsaktiviteten er omfattet af loven. 


Eksempler på anerkendte arbejdsskader i forbindelse med firmasport

Fik boldtræ i hovedet under firmaarrangement - U-11-98
En virksomhed holdt et større sportsstævne i en weekend. I forbindelse med stævnet fik en ansat et tabt boldtræ i hovedet. Ulykken blev anerkendt som en arbejdsskade. Den blev anerkendt, da arrangementet var et led i virksomhedens personalepolitik og skulle bidrage til at styrke det sociale fællesskab mellem virksomhedens enheder. Arbejdsgiveren havde altså en betydelig interesse i at holde arrangementet, og i at medarbejderne deltog. Derfor kunne skaden anerkendes som en arbejdsskade.

Fald på fortov under gåtur i forbindelse med intern motionsordning – PA 203-11
Tilskadekomne faldt på et isglat fortov udenfor virksomhedens matrikel under en gåtur i forbindelse med virksomhedens interne motionsordning. Der blev lagt vægt på, at arbejdsgiveren havde taget initiativ til at oprette motionsordningen og tilskyndet de ansatte til at deltage, selvom deltagelsen var på frivillig basis. Desuden foregik den daglige halve times motion i arbejdstiden og som en del af ansættelsen. Den ansatte skulle være i selskab med mindst én af kollegerne, så der var et socialt element i ordningen, som skulle fremme sammenholdet på arbejdspladsen.  

Knæskade under firmafodboldturnering der strakte sig over en sæson – PA 205-11
Tilskadekomne deltog i en fodboldkamp og fik en knæskade. Fodboldkampen var et led i en firmafodboldturnering, som strakte sig over en sæson. Der blev lagt vægt på, at der ikke var beskrevet en tæt forbindelse til arbejdet eller dets forhold, fordi turneringen i højere grad havde karakter af fritid end af arbejde. Arbejdsgiveren var ikke direkte involveret i planlægningen af selve turneringen. Den blev arrangeret af en forening. De lagde også vægt på, at der var tale om en turnering, som strakte sig over en vintersæson, hvor der blev spillet fodboldkamp cirka hver 3. uge. Der var desuden frivilligt at deltage, og turneringskampene foregik uden for arbejdstiden.

Denne side er senest ændret den 16. december 2014