Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Skader, der sker under personalefester, kan være omfattet af arbejdsskadeloven.

Hvis en skade sker i forbindelse med en firmafest, kan den anerkendes som en arbejdsskade, hvis skaden skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder dette foregår. Sker skaden som fritidsaktivitet, er den ikke omfattet af loven.

Hvis formålet med en personalefest er at motivere og styrke samarbejdet for virksomhedens medarbejdere, vil en skade kunne anerkendes som en arbejdsskade.

Det gælder for alle fester, at ulykker, der sker under en mere privat fortsættelse af festen, ikke er omfattet af loven. Dette gælder
uanset, om tilskadekomne fortsat opholder sig på arbejdsstedet.

Bygningshåndværkere, som har været med i et byggeri og deltager i et rejsegilde, vil være omfattet af loven.

Ansatte, der har til opgave på arbejdsgiverens vegne at deltage i sammenkomster af selskabelig art for eksempel receptioner, vil være omfattet af loven under repræsentationen. Dette gælder dog kun, hvis deltagelsen er i forretningsmæssig eller tjenstlig øjemed.


Denne side er senest ændret den 16. december 2014