Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Hvis en ansat forlader eller afbryder sit sædvanlige arbejde for at forsøge at redde andres liv eller ejendomme af større værdi, vil den ansatte være omfattet af arbejdsskadesikringsloven.
Selv om det efterfølgende viser sig, at der ikke var nogen fare, vil den ansatte alligevel være omfattet af loven, hvis den ansatte havde rimelig grund til at tro, at der var tale om en farlig situation.

Redning mens man ikke er på arbejde

Hvis man kommer til skade under et forsøg på redning af menneskeliv her i landet på et tidspunkt, hvor man ikke er på arbejde, vil man også være omfattet af loven.

Eksempler

Forsøg på redning af andre i arbejdstiden
En kontaktperson på en døgninstitution er på skovtur med beboerne, da en af dem pludselig falder om med et ildebefindende. Hun forsøger at genoplive ham og får en rygskade.
Skaden er dækket af arbejdsskadeloven, jf. ASL § 2, stk. 1.

Forsøg på redning af menneskeliv – uden for arbejdstid
Kenneth kom kørende på en motorvej en lørdag formiddag. Han så en bil, der var kørt af vejen. Føreren sad stadig bag rattet og var bevidstløs. Kenneth stoppede og løb hen til bilen for at få føreren ud. Under dette brød bilen i brand, og Kenneth blev forbrændt på armene.
Kenneths skade blev anerkendt som en arbejdsskade, jf. ASL § 4, stk. 2 nr. 4.

Læs mere

Redning af menneskeliv - uddybende beskrivelse

Praksisbeskrivelse - Redning af menneskeliv og afværgelse af større materielle og kulturelle tab (pdf)

Denne side er senest ændret den 17. december 2014