Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Et forsikringsselskab kan uden videre bede os komme med en vejledende udtalelse om følgerne af en skade, der er dækket af en fritidsulykkesforsikring.

Hvis der er uenighed om følgerne af en skade, det kan for eksempel være mellem forsikringsselskabet og en tilskadekommen, kan man også bede os om en udtalelse.

Vores udtalelser er som udgangspunkt vejledende og kan ikke ankes. Hvis parterne ikke er enige i en udtalelse, kan sagen indbringes for domstolene.

Når vi bliver bedt om at komme med en udtalelse om følgerne i en privat skadesag, vil vi hente oplysninger om skaden. Derfor er det muligt, at vi kontakter en eller flere af de involverede parter.

Denne side er senest ændret den 11. november 2014