Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Anmeldelse af en arbejdsskade kan som udgangspunkt kun ske rettidigt, hvis den sendes inden for en frist af 1 år fra arbejdsskadens indtræden til:

  1. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller *

  2. Arbejdsgivers forsikringsselskab *

Hvis anmeldelsen er sendt til korrekt forsikringsselskab, men den forkerte afdeling, vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anse anmeldelsen for at være sket korrekt.
Det gælder for eksempel, hvis der anmeldes til arbejdsgivers ansvarsforsikring i stedet for arbejdsskadeforsikringen.

* (Arbejdsskadeloven § 36/§ 20, Friis og Behn, 3. udgave side 319 ff og 4. udgave side 592 ff samt Arbejdsskadesikringsloven med kommentarer ved Hansen og Rasmussen, side 380 ff)

Denne side er senest ændret den 08. juni 2010