Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Hvis en læge eller tandlæge ikke anmelder en formodet erhvervssygdom, kan vi indstille lægen til en bøde.

Der er ikke et krav for at indstille til en bøde, at den tilskadekomne eller efterladte er gået glip af en erstatning.

Det er heller ikke et krav, at en sygdom kan anerkendes som en følge af arbejdet.

Det skyldes, at reglerne om anmeldepligten har et præventivt hensyn. De har til formål at sikre, at sygdomme bliver anmeldt, så tilskadekomne kan få erstatning og at der sker en løbende udvikling af erhvervssygdomsområdet i forhold til hvilke sygdomme, der kan skyldes arbejdet.

Eksempel - overtrædelse af anmeldepligten for læger

Egen læge undersøger en tilskadekommen og skriver i sin journal, at der en sammenhæng mellem mange års arbejde i meget støjende omgivelser og en hørenedsættelse. Lægen sender tilskadekomne videre til undersøgelse på en høreklinik, men sagen anmeldes ikke til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Dette er en overtrædelse af anmeldereglerne, og vi kan lave en bødeindstilling.

Lovgrundlag

Undlader en læge eller tandlæge at anmelde en erhvervssygdom, kan han straffes med bøde, jf. anmeldebekendtgørelsens § 4 (Åbner på retsinformation.dk), der henviser til arbejdsmiljølovens § 84 (Åbner på retsinformation.dk).

Denne side er senest ændret den 01. februar 2016