Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Lægeforeningen og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har aftalt, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fremover ikke vedlægger funktionsattesten i anmodningen om attestudstedelse til tilskadekomne. 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring angiver i stedet i følgebrevet til lægen funktionsattestens navn og nummer og henviser til et link, hvor attesten kan hentes, hvis lægen ikke har den i sit journalsystem. 

Som læge kan du hente attesten på Lægeforeningens hjemmeside.