Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Det vil fremgå præcist af vores brev med anmodningen om de lægelige oplysninger (lægeerklæring I, funktionsattest, journaler eller speciallægeerklæring), hvordan du får betalingen hurtigst muligt. Derfor er det vigtigt, at du læser anmodningsbrevet fra os.

Honoreringen af regningen er forskellig i de enkelte situationer alt afhængig af hvem, der skal betale (et forsikringsselskab, en offentlig myndighed eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Derfor får du hurtigst din honorering, hvis du følger vores anvisninger i brevet.

Anmeldelser

Hvis du har anmeldt en ulykkessag, skal regningen for anmeldelsen sendes til arbejdsgivers forsikringsselskab. Ved anmeldelse af erhvervssygdomme bliver honoraret automatisk udbetalt, når du anmelder via ESS på Virk.dk

Behandlingsudgifter

Hvis du er behandlende læge, og den tilskadekomne selv skal dække udgifterne for en behandling, kan tilskadekomne i nogle tilfælde få sin arbejdsgivers arbejdsskadeforsikringsselskab til at dække udgiften.

Dette gælder også, hvis den tilskadekomne har udgifter til behandling til hos eksempelvis en fysioterapeut.

Tilskadekomne kan få udgiften dækket, da udgifter til behandling, medicin, hjælpemidler med videre i nogle tilfælde er omfattet af arbejdsskadeloven.

Regninger for disse udgifter skal tilskadekomne sende til sin arbejdsgivers forsikringsselskab i ulykkessager og til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i erhvervssygdomssager

Denne side er senest ændret den 01. februar 2016