Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Hvis du har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring for dine ansatte og du ikke gør det, får du en bøde.

Hvis du ikke har tegnet en arbejdsskadeforsikring, og en af dine ansatte kommer til skade, lægger vi pengene ud for dig. Bagefter kommer du til selv at betale for erstatningerne til tilskadekomne og for sagens behandling, medmindre vi skønner, at der har foreligget formildende omstændigheder.

Du skal blive ved med at betale til arbejdsskadeforsikringen og betale bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, så længe du har ansatte, der er omfattet af arbejdsskadesikringsloven - ellers får du en bøde.

Hvis du har pligt til at anmelde en ulykke og hjælpe os med at undersøge sagen, og du ikke gør det, får du en bøde.