Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

En sikringspligtig arbejdsgiver, der ikke tegner forsikring eller tilslutter sig Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, straffes med bøde. (Arbejdsskadelovens § 82, stk. 1)

Manglende sikring medfører også et krav mod arbejdsgiveren.

En sikringspligtig arbejdsgiver, som undlader at holde forsikringen i kraft eller betale bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, straffes med bøde. (Arbejdsskadelovens § 82, stk. 2)

Hvis en sikringspligtig arbejdsgiver overtræder pligten til at anmelde en arbejdsulykke eller til at medvirke ved sagens oplysning, straffes arbejdsgiveren med bøde. (Arbejdsskadelovens § 82, stk. 3)

Selskaber (juridiske personer) kan pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. (Arbejdskadelovens § 82, stk. 4)

Ved overtrædelse af § 82 a kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i et bødeforelæg tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retssag (Arbejdskadelovens  § 82a,)

Denne side er senest ændret den 29. december 2015