Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle kan du frivilligt vælge at tegne en forsikring mod ulykker og/eller erhvervssygdomme. Ved at tegne forsikring eller indbetale bidrag, bliver du omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Du kan sikre dig mod følger af:

  • Ulykker, ved at tegne en forsikring i et forsikringsselskab, der udbyder arbejdsskadeforsikringer

  • Erhvervssygdomme, ved at tilmelde dig Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Du kan også vælge at gøre begge dele.

Har du ansatte?

Som arbejdsgiver har du pligt til at sikre dine ansatte ved at tegne en arbejdsskadeforsikring hos et arbejdsskadeforsikringsselskab og melde dig ind i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Er din virksomhed et A/S, ApS, IVS eller andelsselskab?

Hvis din virksomhed er organiseret som et aktieselskab, anpartsselskab, iværksætterselskab  eller andelsselskab, så har du pligt til at sikre dig selv mod arbejdsskader. Dette gælder selv om, du er den eneste ansatte i dit selskab.

Undersøgelse af sagen

For at finde ud af, om du er selvstændig, spørger vi dig om:

  • Hvorvidt du er eneejer af virksomheden, eller hvor meget af virksomheden du ejer
  • Hvorvidt du er lønmodtager i virksomheden
  • Hvor længe du har været selvstændig,
  • Hvilken selskabsform den selvstændige virksomhed drives under
  • Hvor og hvornår du har tegnet forsikring.

Derudover indhenter vi oplysninger fra CVR-registeret, hvor virksomhedsformen er beskrevet. CVR står for Centralt Virksomheds Register og administreres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Alle juridiske enheder og virksomheder skal være registreret i CVR.

De fleste af arbejdsskadelovens regler gælder også for forsikrede selvstændige erhvervsdrivende. Der gælder dog blandt andet særlige retningslinjer for fastsættelse af årsløn. Se afsnittet om fastsættelse af årsløn.

 

 

 

Denne side er senest ændret den 29. december 2015