Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Parterne i en arbejdsskadesag er:

  • den person, der er kommet til skade
  • forsikringsselskabet.

Forsikringsselskabet er part, da det er dem, der skal udbetale eventuelle erstatninger til tilskadekomne.

Som arbejdsgiver er du normalt ikke part i arbejdsskadesager hos os. Det betyder, at du ikke kan få lov til at se alle sagens papirer (aktindsigt).

Hvis du beder om aktindsigt, kan du normalt kun få oplysninger, der vedrører din egen virksomheds forhold.

Du bliver part i ankesagen, hvis du klager over vores afgørelse om anerkendelse eller afvisning.

Hvis du ikke har tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring for dine ansatte, er du part under vores behandling af sagen. Som part har du ret til aktindsigt.

Denne side er senest ændret den 26. oktober 2006