Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsgivere har ret til at klage for så vidt angår afgørelsen om anerkendelse af arbejdsskader. (Arbejdsskadelovens § 44, stk. 1, nr. 4)

Fristen er på 4 uger, efter at afgørelsen er modtaget (§ 44, stk. 3, 1. pkt.)

Hvis arbejdsgiveren (eller selskabet) klager over en afgørelse, har klagen opsættende virkning (Arbejdsskadelovens § 44, stk. 6).

Det vil sige, at selskabet ikke er forpligtet til at udbetale en eventuelt tilkendt erstatning, før klagebehandlingen er afsluttet. Hvis afgørelsen om erstatning ændres ved klagebehandlingen, kan tilskadekomnes ret til erstatning helt eller delvis bortfalde.
Det er derfor vigtigt, at arbejdsgiveren meddeler sit selskab, at en afgørelse ankes. Dette sikrer, at selskabet ikke udbetaler en eventuelt tilkendt erstatning til tilskadekomne, før klagebehandlingen er afsluttet.

Denne side er senest ændret den 15. januar 2016