Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsskadesikringsloven dækker som hovedregel ansatte i Danmark eller på danske skibe og selvstændige, der har forsikret sig.

Nogle af lovens bestemmelser gælder desuden for medhjælpende ægtefælder til arbejdsgiveren.

Du kan læse nærmere om, hvem loven dækker, under punkterne nedenfor.

Selvom en person tilhører den personkreds, der er omfattet af loven, er en skade ikke nødvendigvis omfattet af loven. Der skal være årsagssammenhæng mellem skaden og arbejdet. (Skaden skal være sket på grund af arbejdet - eller de forhold som arbejdet foregår under – Arbejdsskadelovens kapitel 3)

Denne side er senest ændret den 04. april 2016