Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Frivilligt arbejde er omfattet af loven

Arbejdsgivere har pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring for frivillige, der udfører arbejde i lovens forstand. Ved arbejde i lovens forstand forstås, at der består et tjeneste-/antagelsesforhold mellem arbejdstageren og arbejdsgiveren. Endvidere har arbejdet nytteværdi af enten fysisk eller immateriel karakter for arbejdsgiveren. Det er således ikke afgørende, om der udbetales løn. 

Ved vurderingen af, om der er tale om frivilligt arbejde, skal der foretages en afvejning af følgende kriterier:
  • Er der en instruktionsbeføjelse? Det vil sige, har arbejdsgiveren en ret til at lede og fordele arbejdet?
  • Er der tale om et reelt stykke arbejde, hvor der er en nytteværdi?
  • Skulle en anden have udført arbejdet, dersom den frivillige ikke havde udført arbejdet?
  • Er der et ansættelseslignende forhold?
  • Er der en fast vagtplan og skal der i tilfælde af fravær findes en afløser?

Ingen af kriterierne kan stå alene, og vurderingen er konkret i den enkelte sag. Hvis ovenstående kriterierne kan besvares bekræftende, taler det for, at der er tale om arbejde i lovens forstand.

Eksempler på frivilligt arbejde

Indsamlinger, frivillige i genbrugsbutikker, visse frivillige figuranter til katastrofeøvelser, forsøgspersoner med videre.

Frivillig indsats er ikke omfattet af loven

Frivillige indsatser er de opgaver vi udfører, uden at de er arbejde i lovens forstand. Til vurdering af, om der er tale om frivillig indsats, skal der foretages en afvejning af følgende kriterier:

  • Er der ikke instruktionsbeføjelse? Det vil sige, har arbejdsgiveren ikke konkret beføjelse til at lede og fordele indsatsen
  • Resulterer arbejdet ikke i en nytteværdi af enten fysisk eller immateriel karakter?
  • Hvis den frivillige ikke udførte indsatsen, skulle en anden så have gjort det, eller ej?
  • Er indsatsen defineret så løst, at der ikke er tale om et ansættelseslignende forhold?
  • Er der tale om social og humanitært arbejde?

Eksempler på frivillig indsats

Besøgsvenner, besøgshunde, forsøgspatienter med videre.

Eksempler på grænsetilfælde

Foreningsarbejde, festivaler, lektiehjælp, rådgivning med videre.

Lovhjemmel

Der er i notatet henvist til lov om arbejdsskadesikring § 2 og § 48, stk. 6, værnepligtsloven og lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsnet

Principafgørelser nævnt i notatet

U-3-96 (besøgsven for Dansk Røde Kors), U-8-08 (træner for en idrætsforening), 130-09 (indsamling for Kræftens Bekæmpelse), 72-11 (flagpost ved motocrossløb) og 107-11 (forsøgspatient).

Andre principafgørelser om emnet

U-2-07 (Partsreder)

Læs mere:

Notat om frivilligt arbejde

Kort om frivilligt arbejde

Denne side er senest ændret den 03. marts 2016