Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Når ansatte arbejder for deres arbejdsgiver i eget hjem, er de omfattet af arbejdsskadeloven.

Der er dog ikke den samme formodning om, at ulykken skyldes arbejdet eller de forhold, det foregik under, som når arbejdet sker på arbejdsgiverens virksomhed.
Årsagen er, at det tjenstlige og det private vil være tæt knyttet sammen. (Arbejdsskadelovens § 4)

Der stilles derfor krav om, at der kan sandsynliggøres en årsagsforbindelse mellem ulykken og beskæftigelsen.
Det afgørende er, at afveje de forhold tilskadekomne selv har haft indflydelse på over for de forhold, arbejdsgiveren har ansvaret for.

Det er ikke afgørende, om arbejdsgiveren har samme vidtrækkende indflydelse på de ydre forhold ved hjemmearbejdet, som tilfældet er på arbejdsstedet.

Den tilskadekomne har ofte selv en del af ansvaret for indretningen af hjemmearbejdspladsen, arbejdsredskaberne, arbejdstid og -tilrettelæggelse.

Det afgørende er, om tilskadekomnes adfærd var bestemt af arbejdsforholdet eller ikke. Altså om den tilskadekomne var beskæftiget på en måde, der kan defineres som arbejde i arbejdsgiverens interesse, da tilskadekomne kom til skade.


Denne side er senest ændret den 10. december 2014