Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Hvis en person kommer til skade under transport til og fra arbejde, kan skaden normalt ikke anerkendes som en arbejdsskade, da arbejdsgiveren ikke har nogen indflydelse på transporten.

Der kan dog være situationer, hvor transporten til og fra arbejde sker i arbejdsgivers interesse, og så kan skaden anerkendes som en arbejdsskade.

Det kan være situationer, hvor:

  • Kørslen er arrangeret af arbejdsgiver (se eksempel 1)

  • Den ansatte udfører ærinder for sin arbejdsgiver på vej til eller fra arbejde (se eksempel 2)

  • Transporten er en del af den ansattes arbejde (se eksempel 3)

Undersøgelse af sagen

Vi vil normalt spørge arbejdsgiver om følgende:

  • Hvor er skaden sket?

  • Hvor var den ansatte var på vej hen?

  • Hvor skulle den ansatte have været, hvis skaden ikke var sket?

  • Hvem skulle arbejdet have været udført for?

  • Om den ansatte til dagligt  kører rundt til klienter/kunder, og om han skal møde ind på en fast adresse, inden han kører ud?

  • Om den ansatte dagligt eller næsten dagligt er på arbejdspladsen for at hente materialer, vagtplaner, deltage i møder eller lignende?

Når vi har indhentet tilstrækkelige oplysninger, vil vi træffe afgørelse om anerkendelse eller afvisning af den anmeldte skade.

Læs mere

Denne side er senest ændret den 11. marts 2016