Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Hvad er tab af erhvervsevne?

Tab af erhvervsevne betyder, at skaden har forringet den tilskadekomnes muligheder for at tjene penge ved arbejde. 

Arbejdsskadeloven giver ret til erstatning for tab af erhvervsevne, hvis tilskadekomne efter skaden har et tab af erhvervsevne på mindst 15 procent.

En erstatning for tabt erhvervsevne kan udbetales på to måder:

Hvordan beregner vi en erstatning for tabt erhvervsevne?

Erstatningen for tab af erhvervsevne bliver beregnet ud fra den tilskadekomnes evne til at tjene penge på skadestidspunktet.

Hvis tilskadekomnes tab af erhvervsevne bliver fastsat til mindre end 50 procent, bliver erstatningen udbetalt som en engangserstatning.

Hvis tilskadekomnes tab af erhvervsevne bliver fastsat til 50 procent eller derover, bliver erstatningen udbetalt som en løbende ydelse én gang om måneden.

Hvis tilskadekomnes tab af erhvervsevne er 50 procent eller derover, har tilskadekomne mulighed for at få erstatning for op til 50 procent tab af erhvervsevne udbetalt som en engangserstatning, hvis han eller hun ønsker det. Det kaldes kapitalisering.

Er tilskadekomne ved at være 2 år fra folkepensionsalderen?

Tilskadekomnes ret til at få en løbende ydelse omsat til en engangserstatning bortfalder, når han eller hun er 2 år eller mindre fra folkepensionsalderen.

Hvordan opgøres tab af erhvervsevne?

Vi kan enten opgøre tilskadekomnes tab af erhvervsevne som en direkte lønnedgang, hvis denne er kommet i arbejde igen efter sin arbejdsskade.

Hvis tilskadekomne ikke er kommet i arbejde, udregner vi erstatningen for tabt erhvervsevne ud fra en vurdering af tilskadekomnes fremtidige muligheder for at tjene penge ved arbejde.

Her kan du læse, hvordan vi udregner erstatningen for tabt erhvervsevne alt efter, hvordan tilskadekomnes situation er efter en arbejdsskade:

Ansat på deltid, da skaden skete?

Det kan have betydning for en eventuel erstatning for tab af erhvervsevne, hvis en person var ansat på deltid, da skaden skete.

Er vores afgørelse endelig eller midlertidig?

Vi kan træffe to typer af afgørelser, når vi afgør tilskadekomnes tab af erhvervsevne:

Hvordan undersøger vi sagen?

Når vi skal vurdere tilskadekomnes tab af erhvervsevne, skal vi vide, hvad tilskadekomne tjente, da han eller hun kom til skade eller da sygdommen blev anmeldt. Vi skal også vide, hvad tilskadekomne tjener i dag.

Derfor indhenter vi typisk oplysninger om:

  • Tilskadekomnes indkomst, da han eller hun fik arbejdsskaden. Vi henter denne oplysning fra Skattestyrelsen

  • Tilskadekomnes pensions- og ansættelsesforhold. Oplysningerne henter vi fra arbejdsgiver

  • Tilskadekomnes aktuelle indkomst. Oplysningerne henter vi fra arbejdsgiver eller tilskadekomne selv

  • Iværksættelse af revalidering, pensionssag eller arbejdsprøvning. Oplysningerne henter vi hos tilskadekomnes kommune