Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Hvis tilskadekomne eller en fuldmagtshaver vil klage over en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, anbefaler vi, at man benytter vores digitale klageformular, da vi på den måde sikrer, at vi får alle de oplysninger, vi skal bruge.

Klagefrist

Hvis man vil klage, skal vi have besked senest 4 uger efter, at tilskadekomne eller fuldmagtshaver har modtaget vores afgørelse.