Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Stiltiende samtykke

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring behandler sager ved stiltiende samtykke. Det betyder, at tilskadekomne ikke skal skrive under på, at vi må behandle den anmeldte arbejdsskadesag, eller at vi indhenter og videregiver oplysninger.

Vi kan få brug for at indhente oplysninger fra:

  • Praktiserende læger

  • Sygehuse

  • Kommunen

  • SKAT

  • Nuværende og tidligere arbejdsgivere.

Hvis den tilskadekomne ikke ønsker at få sagen behandlet, skal han eller hun give besked inden syv dage. Sker det behandler vi ikke sagen.

Hvis vi er begyndt på vores sagsbehandling og tilskadekomne senere i forløbet ikke længere ønsker, at vi skal behandle sagen, kan han eller hun altid bedes os om at stoppe behandlingen.

Kommunerne indhenter samtykke

Kommunerne behandler ikke sager ved stiltiende samtykke. Ved opstart af fx en sygedagpengesag skal kommune indhente samtykket hos borgeren for at behandle sagen. 

Udveksling af oplysninger om verserende sager

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og kommuner kan til brug for behandling af arbejdsskadesager og opfølgning af sager efter sygedagpengeloven udveksle oplysninger om oprettelse af henholdsvis arbejdsskadeskader og sager om sygedagpenge, revalidering, fleksjob og førtidspension.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og kommuner kan desuden udveksle oplysninger om, hvilke informationer der er indhentet som dokumentation for arbejdsevnen, og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og kommuner kan udveksle oplysninger om, at der er truffet afgørelse om arbejdsevnen.

Denne udveksling af oplysninger kan ske automatisk og uden borgerens samtykke.

Men der er ikke hjemmel til, at kommunen kan se indholdet af oplysningerne uden et samtykke fra borgeren. Det vil sige, at kommunen må besked om, at sager er afsluttet, men ikke har adgang til at se indholdet af afgørelsen eller af de oplysninger, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har indhentet, uden et samtykke fra borgeren.

Adgang til at se oplysningerne i en arbejdsskadesag

Hvis kommunen ønsker at se oplysningerne, det vil sige læse indhentede bilag og afgørelser, skal kommunen have et samtykke fra borgeren. Det gælder også, hvis kommunen benytter den digitale adgang på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside til at se arbejdsskadesager.

Denne side er senest ændret den 15. august 2016