Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Kommuner/Udbetaling Danmark har krav på refusion fra forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis tilskadekomne eller de efterladte har fået udbetalt ydelser efter lov om social pension eller lov om aktiv socialpolitik for en periode, hvor der senere tilkendes erstatning som en løbende ydelse for tab af erhvervsevne (arbejdsskadesikringslovens § 17 og § 17 a) eller tab af forsørger (§§ 20 -22).

Refusionskravet omfatter forskellen mellem det beløb, som er udbetalt efter de nævnte love, og det beløb, som ville være udbetalt, hvis erstatningen blev udbetalt samtidig med de sociale ydelser.
Kommunens/Udbetaling Danmarks krav kan dog ikke overstige det beløb, der efter loven er tilkendt den tilskadekomne i det samme tidsrum.

Tvivl om et refusionskrav er omfattet af arbejdsskadesikringsloven

Hvis den tilskadekomne eller den efterladte ikke er tilfreds med det refusionskrav, som/Udbetaling Danmark fremsætter, kan pågældende bede os om at vurdere, om kommunens/Udbetaling Danmarks refusionskrav opfylder kravene i arbejdsskadesikringsloven.

Vi kan dog kun afvise kommunens/Udbetaling Danmarks refusionskrav:

• Hvis kommunens/Udbetaling Danmarks ydelse ikke er tilkendt efter lov om social pension eller lov om aktiv socialpolitik
• Hvis vi ikke har tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne eller erstatning for tab af forsørger
• Hvis kommunens/Udbetaling Danmarks ydelse ikke er løbende
• Hvis erstatning for tab af forsørger ikke er løbende jf. § 30, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik
• Hvis tilskadekomne har fået tilkendt løbende og/eller kapitaliseret erstatning for tab af erhvervsevne jf. §§ 14, stk. 3 og 33, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik
• Hvis kommunens/Udbetaling Danmarks ydelse og den tilkendte erstatning ikke er givet for samme periode
• Hvis kravet er indgivet til forsikringsselskabet mere end 4 uger efter, at kommunen/Udbetaling Danmark har fået orientering om, at der er tilkendt en løbende erstatning med tilbagevirkende kraft
Vi kan ikke tage stilling til spørgsmål om refusionskravets størrelse, herunder om kravet er forældet. Disse spørgsmål må den tilskadekomne indbringe for det sociale klagesystem.

Refusionskravet bortfalder

Refusionskravet over for forsikringsselskabet bortfalder, hvis kommunen/Udbetaling Danmark ikke har fremsat det over for forsikringsselskabet inden 4 uger efter, at kommunen/Udbetaling Danmark har fået meddelelse om, at tilskadekomne har fået tilkendt erstatning.

Det betyder, at forsikringsselskabet skal udbetale hele erstatningen til tilskadekomne, selvom kommunen/Udbetaling Danmark har et krav over for den tilskadekomne.

Reglen udelukker ikke, at kommunen kan rejse krav over for den tilskadekomne efter andre regler, som for eksempel reglerne om dobbeltforsørgelse. Dette vedrører ikke Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Denne side er senest ændret den 18. januar 2016