Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Der er i dansk lov en generel regel om forældelse, som sætter en forældelsesfrist på 20 år. Den frist gælder også for arbejdsskader.

20-årsfristen løber fra:

  • Ulykkestidspunktet

  • Tidspunktet, hvor du stoppede med det arbejde, hvor du blev udsat for den skadelige påvirkning (ved sygdomme)

  • Tidspunktet, hvor din sygdom opstod - det vil sige, hvis du får symptomer, mens du stadig er ansat, så løber fristen allerede fra det tidspunkt, hvor du har symptomerne

  • Hvis din sag tidligere har været behandlet i Arbejdsskadestyrelsen, så løber fristen fra den seneste afgørelse eller det tidspunkt, hvor du senest har kontaktet os om kravet.
    For eksempel - hvis vi har modtaget din anmeldelse og ikke anerkender en skade som en arbejdsskade, så løber 20-årsfristen fra datoen for vores afslag

  • 1. januar 2008 kom der nye regler for forældelse. Hvis din skade er blevet forældet efter denne dato, gælder de nye regler.

Suspension af fristen

Den 20-årige frist er absolut og ufravigelig, men der kan i helt særlige tilfælde ses bort fra fristen, hvis to ting er opfyldt:

  • Sygdommen kan først konstateres mange år (mere end 20 år) efter udsættelsen for den skadelige påvirkning

  • Sygdommen er meget alvorlig (som asbestose og lungekræft)

Begge krav skal være opfyldt, før vi kan se bort fra fristen.

Mere information