Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Hvis vi skal genoptage en sag, vi tidligere har afvist, skal der være nye oplysninger i sagen, som kan uddybe spørgsmålet om, hvorvidt sagen kan anerkendes.

Får vi nye oplysninger, vil vi genoptage sagen og undersøge, om den kan anerkendes i forhold til de nye oplysninger.

5-årsfristen

Der er en frist på fem år for at bede om genoptagelse af en afvist sag. Fristen på fem år kan ikke fraviges, når det er spørgsmålet om anerkendelse, der skal genoptages.

Er fristen på fem år overskredet, er der dog stadig mulighed for at få en sag genoptaget, hvis der er fejl eller mangler i den tidligere afgørelse (forvaltningsretlig genoptagelse).

5-årsfristen ved erhvervssygdomme

Fristen på fem år gælder ikke, hvis der er tale om en afvist erhvervssygdom, som ikke var optaget på fortegnelsen over erhvervssygdomme, da vi afviste din sygdom, men som senere er kommet på fortegnelsen.