Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Beder du os om at genoptage spørgsmålet om godtgørelse for varigt mén eller erstatning for tab af erhvervsevne, gælder der forskellige regler alt efter, om du beder om genoptagelsen inden for fem år fra vores første afgørelse eller mere end fem år efter vores første afgørelse.

Inden for 5 år fra første afgørelse

Hvis vi skal genoptage en sag inden for fem år fra første afgørelse, skal følgende være opfyldt:

  • Det skal være væsentlige ændringer af de forhold, vi lagde til grund for vores første afgørelse

Efter 5 år fra første afgørelse

Beder du os om at genoptage spørgsmålet om godtgørelse eller erstatning mere end fem år efter vores første afgørelse, kan vi kun genoptage din sag, hvis følgende to ting er opfyldt:

  • Der skal være en væsentlig forværring af din helbredstilstand eller dine øvrige forhold - for eksempel din årsløn
  • Forværringen skal med overvejende sandsynlighed skyldes din arbejdsskade

Læs mere

Muligheden for at genoptage spørgsmålet om erstatning er afgrænset af de generelle forældelsesfrister.