Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Eksempel 1; du går ned i løn:

Hvis du på grund af din arbejdsskade må tage et andet arbejde, der betyder, du får mindre i løn, end du fik, da vi traf den første afgørelse om tab af erhvervsevne, kan vi muligvis genoptage din sag.

Vi kan genoptage sagen, hvis din lønnedgang medfører, at du har ret til en større erstatning for tabt erhvervsevne. Du er som udgangspunkt berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne, hvis dit erhvervsevnetab er på 15 procent eller derover.

Eksempel 2; nye oplysninger gør, at vi kan anerkende en skade, vi tidligere har afvist

Ud fra de oplysninger vi fik, da vi behandlede din sag, vurderede vi, at din skade ikke skyldes dit arbejde. Efterfølgende får du nye oplysninger, som viser, at skaden skyldes dit arbejde. På baggrund af de nye oplysninger kan vi genoptage din sag.

Vi kan genoptage sagen, da de nye oplysninger ændrer de forhold, vi lagde til grund for vores første afgørelse. Ændringen kan betyde, at vi kan anerkende din skade, og du kan få ret til erstatning.

Eksempel 3; genoptagelse af varigt mén

Vi har tidligere truffet afgørelse om, at du ikke har noget varigt mén som følge af arbejdsskaden. Der er nu gået 2 år, og du har fortsat daglige smerter i ryggen. Du har opsøgt din læge med jævne mellemrum og har fået flere fysioterapibehandlinger, men rygsmerterne vil ikke forsvinde. Du skriver derfor til os, og anmoder os om at genoptage sagen, fordi du fortsat har smerter i ryggen efter arbejdsulykken.

Vi kan genoptage sagen, hvis der er dokumentation for, at du har varige følger efter arbejdsskaden som kan fastsættes et varigt mén på 5 procent eller derover. Vi vil træffe en ny afgørelse, når vi har indhentet de nødvendige oplysninger til brug for afgørelsen.

Eksempel 4; 5-årsfristen er overskredet

Efter din arbejdsskade får du et fleksjob, som du har i mere end 5 år efter vores første afgørelse. Nu viser det sig, at du på grund af din arbejdsskade ikke længere kan beholde fleksjobbet, og du får i stedet tilkendt førtidspension.

Skiftet til førtidspension på grund af arbejdsskaden betyder, at din indkomst ændrer sig meget væsentligt. Derfor kan vi i sådan et tilfælde se bort fra 5-årsfristen.