Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Hvis du vil søge om genoptagelse af din arbejdsskadesag i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, kan du benytte vores:

Ved ansøgningen giver du os oplysninger om, hvilken afgørelse, du ønsker genoptaget og hvorfor. Der er også mulighed for at fortælle os om lægelige behandlinger og din erhvervsmæssige situation. Denne information gør det muligt for os hurtigt at indhente de relevante oplysninger til brug for din sag.

Sådan udfylder du genoptagelsesblanketten (pdf)

Blanketten kan delvist udfyldes på din computer, dog skal underskriften skrives på i hånden. Derfor skal blanketten printes, når du har udfyldt det, du kan på computeren.

Når genoptagelsesblanketten er printet og underskrevet, skal du sende den med almindelig post til:

  • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
    Kongens Vænge 8
    3400 Hillerød