Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Når du sender mail (e-post) til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og vedhæfter filer, så er det meget vigtigt at du i emnefeltet skriver, hvad din henvendelse drejer sig om. Dette gælder især, hvis du vil klage over en afgørelse, eller hvis du vil bede om aktindsigt. Skriv "klage" eller "aktindsigt", så vi bliver opmærksomme på det.
 
Ved at angive emnet i emnefeltet i mailen, er du med til at hjælpe os til at overholde de lovfastsatte frister, der er for besvarelse af for eksempel aktindsigt. 


Husk også at skrive dit sagsnummer i emnefeltet.


Denne side er senest ændret den 02. juni 2015