Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Når du sender en almindelig e-mail, svarer det til at sende et åbent postkort med posten. Alle kan i princippet læse med. Hvis du derimod sender den som sikker post, svarer til at putte dit postkort i en konvolut, der kun kan åbnes af den rigtige modtager.

Hvis du vil sende os en e-mail med personfølsomme oplysninger, for eksempel cpr-numre, skal du sende den som sikker post. På den måde er det kun dig selv og os, der kan læse mailen.

Du kan sende sikkert til os på flere måder:

  • Send sikkert via e-Boks eller borger.dk
    Log ind i din e-Boks eller i Digital Post på borger.dk og klik på "Skriv ny post". Herefter vælger du Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som modtager og skriver din besked.

  • Send sikker mail fra din egen postkasse.
    Sender du tit sikre mails, kan du overveje at sætte dit eget mailprogram op til at kunne sende sikkert. Læs vejledning til opsætning af sikker mail.