Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Her på siden finder du de lovbekendtgørelser, som vedrører arbejdsskadeområdet.

Bekendtgørelser om anmeldelse

Nr.

Dato

Bekendtgørelse

1479

02/12/2016

Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker og sygdomme, der rammer værnepligtige m.fl.

1629

16/12/2016 

Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker

732

25/06/2010

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 3, nr. 2, i lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love

(Bekendtgørelse om ikrafttræden af den obligatoriske digitale anmeldelse af arbejdsskader - se loven om obligatorisk digital anmeldelse)

1482

02/12/2016

Bekendtgørelse om underretning af visse kræftformer, der kan være erhvervsbetingede

1478

02/12/2016

Bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen

Bekendtgørelser om omfanget af arbejdsskadesikringen

Nr.

Dato

Bekendtgørelse

898

27/08/2019

Bekendtgørelse af fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005

899

27/08/2019

Bekendtgørelse af fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005

1297

09/11/2016

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

1272

29/11/2006

Bekendtgørelse om sikring efter lov om arbejdsskadesikring for personer i døgnophold efter lov om social service

1606 

09/12/2016 

Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde

185 

23/02/2017

Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl.

1481 

02/12/2016

Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring for personer, der udsendes til midlertidigt arbejde i udlandet

Bekendtgørelser om satser

Nr.

Dato

Bekendtgørelse

1265

02/12/2019

Bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2020 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade

1700

15/12/2015

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar 2011

979

11/12/1992

Bekendtgørelse om adgang for ældre rentemodtagere til omsætning af rente efter ulykkesforsikringsloven til kapitalbeløb

Bekendtgørelser om udgifter til behandling og undersøgelse

Nr.

Dato

Bekendtgørelse

1242

26/11/2019

Bekendtgørelse om satser for betaling af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen

900

24/06/2016

Bekendtgørelse om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadesikring

901

24/06/2016 

Bekendtgørelse om forsikringsselskabernes adgang til at behandle krav om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler m.v. efter lov om arbejdsskadesikring

834

26/09/1994

Bekendtgørelse om dækning af udgifter til sygebehandling og optræning samt proteser m.m. efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade

Bekendtgørelser - diverse

Nr.

Dato

Bekendtgørelse

1627 

16/12/2016 

Bekendtgørelse om betaling for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring m.v.

899 

24/06/2016

Bekendtgørelse om dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift

1271

28/11/2019

Bekendtgørelse om klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser

1259

12/12/2003

Bekendtgørelse om fordeling og forrentning af beløb, der forskudsvis er udlagt af Arbejdsskadestyrelsen efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade

1513 

13/12/2013

Bekendtgørelse om inddrivelse af visse arbejdsgiverbidrag m.v. i medfør af arbejdsskadesikringsloven

902

24/06/2016 

Bekendtgørelse af forretningsorden for Erhvervssygdomsudvalget

812

29/09/2003

Bekendtgørelse om fastsættelse af årsløn for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller sikret efter § 2, stk. 3

563 

01/06/2016 

Bekendtgørelse om afgrænsning af værdipapirer omfattet af flere aktivgrupper

Denne side er senest ændret den 07. januar 2020