Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Efter § 8 i bekendtgørelse af forretningsorden for Erhvervssygdomsudvalget nr. 935 af 26. november 2003 fastsættes:

§ 1 Formanden for Erhvervssygdomsudvalget eller dennes suppleant bemyndiges til at afgive indstillinger på udvalgets vegne uden at afholde møde. Bemyndigelsen gælder for erhvervssygdomme, hvor der er en risiko for at tilskadekomne dør indenfor meget kort tid på grund af en livstruende sygdom, herunder lungekræft og lignende.
   Stk. 2. Indstillingen skal efterfølgende forelægges for Erhvervssygdomsudvalget til orientering.

§ 2 Denne bemyndigelse kan til enhver tid tilbagekaldes eller ændres af Erhvervssygdomsudvalget.

§ 3 Bemyndigelsen træder i kraft, når formanden og alle medlemmer af Erhvervssygdomsudvalget eller deres suppleanter har underskrevet denne bemyndigelse.

Erhvervssygdomsudvalget, den 28. juni 2007

Denne side er senest ændret den 17. august 2007