Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Satserne i arbejdsskadeloven reguleres efter forskellige regler.

Satserne for dækning af udgifter i forbindelse med lægeundersøgelse og lægebehandling reguleres årligt pr. 1. januar og følger statens satser for tjenesterejser.

Satserne for erstatninger, godtgørelsesbeløb, overgangsbeløb og årslønsbeløb reguleres årligt pr. 1. januar med 2 procent tillagt tilpasningsprocenten for finansåret (jf. lov om en satsreguleringsprocent).

Satserne for honorering af lægeerklæringer reguleres i henhold til aftaler med Lægeforeningen. 

Taksterne for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings behandling af sager fastsættes under hensyn til sagernes ressourceforbrug. Taksterne reguleres årligt pr. 1. januar.

Kapitaliseringsfaktorerne reguleres årligt pr. 1. januar (for arbejdsskader fra 1. januar 2011) ud fra udviklingen i en række forudsætninger om forrentning, beskatning og løntalsregulering.

Klik på Aktuelle satser for at se aktuelle satser.

Klik på Alle satser for at se historiske satser og fremtidige satser.

Klik på Kapitaliseringsfaktorer for at se aktuelle kapitaliseringsfaktorer og historiske kapitaliseringsfaktorer.

Klik på Regulering for at se kilder til satsregulering de seneste år.

 

Denne side er senest ændret den 16. januar 2017