Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017

Satser gældende for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018

Ydelser

1.

Lægebehandling, kørsel i egen bil (lov § 38, stk. 2)

1,94 kr.

km

2.

Lægebehandling, timepenge (lov § 38, stk. 2)

17,79 kr.

time

3.

Lægebehandling, dagpenge (lov § 38, stk. 2)

427,00 kr.

dag

4.

Lægebehandling, overnatning, hele landet (lov § 38, stk. 2)

1.020 kr.

døgn

5.

Lægebehandling, tabt arbejdsfortjeneste, maksimum (lov § 38, stk. 2)

279,28 kr.

time 

6.

Lægebehandling, tabt arbejdsfortjeneste, frivilligt sikrede, minimum (lov § 38, stk. 2)

199,26 kr.

time

7.

Brillestel, maksimum (1) (lov § 15, stk. 5)

1.120 kr.

 

8.

Erstatning for tab af erhvervsevne, 100 pct., maksimum (lov § 17, stk. 6)

402.417 kr.

årligt

9.

Godtgørelse for varigt mén, 100 pct. (lov § 18, stk. 3)

879.000 kr.

 

10.

Godtgørelse for varigt mén, 120 pct. (lov § 18, stk. 4)

1.054.800 kr.

 

11.

Godtgørelse for varigt mén, 100 pct., skader før 1. juli 2002 (2) (lov § 33, stk. 3)

639.000 kr.

 

12.

Godtgørelse for varigt mén, 120 pct., skader før 1. juli 2002 (2) (lov § 33, stk. 4)

766.800 kr.

 

13.

Erstatning for varigt mén, 100 pct., skader før 1. januar 1993 (3) (lov § 71, stk. 4)

64.000 kr.

årligt

14.

Overgangsbeløb ved dødsfald (lov § 19, stk. 1)

165.500 kr.

 

15.

Erstatning for tab af forsørger, ægtefælle/samlever, maksimum (lov § 20, stk. 2)

145.452 kr.

årligt

16.

Erstatning for tab af forsørger, barn, maksimum (4) (lov § 21, stk. 1)

48.484 kr.

årligt

17.

Erstatning for tab af forsørger, barn, dobbelt, maksimum (4) (lov § 21, stk. 2)

96.968 kr.

årligt

Beregningsgrundlag

18.

Årsløn, maksimum (lov § 24, stk. 5)

527.000 kr.

årligt

19.

Årsløn, personer udenfor erhverv (lov § 24, stk. 2)

40.000 kr.

årligt

20.

Årsløn, under 18 år/uddannelse, minimum (lov § 24, stk. 6)

197.000 kr.

årligt

21.

Årsløn, under 18 år/uddannelse, normal (lov § 24, stk. 2)

376.000 kr.

årligt

22.

Tillæg til indtægt, fri kost og logi (lov § 24, stk. 4)

40.500 kr.

årligt

23.

Tillæg til indtægt, fri kost pr. dag (lov § 24, stk. 4)

91 kr.

dag

24.

Tillæg til løbende ydelses grundniveau (reguleringsprocent) (lov § 25, stk. 2)

43,7 pct.

 

Honorarer for lægeerklæringer (5)

25.

Anmeldelse, erhvervssygdom/arbejdsbetinget lidelse (6) (lov § 35, stk. 3)

209 kr.

26.

Supplementsblad ved anmeldelse af høreskader (6) (lov § 35, stk. 3)

550 kr.

27.

Indledende attest ASK 010 Lægeerklæring I (7) (lov § 35, stk. 3)

582 kr.

28.

Funktionsattest ASK 020 Generel funktionsattest (7) (lov § 35, stk. 3)

1.165 kr.

29.

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger (7) (lov § 35, stk. 3)

1.165 kr.

30.

Funktionsattest ASK 220 Øje (7) (lov § 35, stk. 3)

1.165 kr.

31.

Funktionsattest ASK 230 Nakke-hals (7) (lov § 35, stk. 3)

1.165 kr.

32.

Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg (7) (lov § 35, stk. 3)

1.165 kr.

33.

Funktionsattest ASK 280 Brok (7) (lov § 35, stk. 3)

1.165 kr.

34.

Funktionsattest ASK 290 Hørelse (7) (lov § 35, stk. 3)

1.165 kr.

35.

Tillæg til ASK 290 for nyoptaget toneaudiometri (7) (lov § 35, stk. 3)

291 kr.

36.

Tillæg til ASK 290 for nyoptaget taleaudiometri (7) (lov § 35, stk. 3)

291 kr.

37.

Tillæg til ASK 290 for nyoptaget stapediusrefleksmåling (7) (lov § 35, stk. 3)

145 kr.

38.

Funktionsattest ASK 310 Skulderled/overarm (7) (lov § 35, stk. 3)

1.165 kr.

39.

Funktionsattest ASK 320 Albueled (7) (lov § 35, stk. 3)

1.165 kr.

40.

Funktionsattest ASK 330 Underarm (7) (lov § 35, stk. 3)

1.165 kr.

41.

Funktionsattest ASK 340 Håndled (7) (lov § 35, stk. 3)

1.165 kr.

42.

Funktionsattest ASK 350 Fingre (7) (lov § 35, stk. 3)

1.165 kr.

43.

Funktionsattest ASK 410 Hofte/lårben (7) (lov § 35, stk. 3)

1.165 kr.

44.

Funktionsattest ASK 420 Knæled (7) (lov § 35, stk. 3)

1.165 kr.

45.

Funktionsattest ASK 430 Underben (7) (lov § 35, stk. 3)

1.165 kr.

46.

Funktionsattest ASK 440 Fodled (7) (lov § 35, stk. 3)

1.165 kr.

Sagspriser

47.

Ulykkestilfælde (8) (9) (lov § 59, stk. 1)

7.880 kr.

48.

Erhvervssygdom (8) (10) (lov § 59, stk. 1)

5.160 kr.

49.

Sag efter veteranloven (11) (lov § 6)

5.160 kr.

50.

Sag oprettet i Ankestyrelsen (lov § 59, stk. 1)

9.580 kr.

(1) Inklusive moms.

(2) Jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000.

(3) Jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987.

(4) Forsørgertabserstatninger til børn nedsættes, hvis erstatningerne tilsammen vil overstige 50 pct. af afdødes årsløn (40 pct. hvis der samtidig ydes forsørgertabserstatning til ægtefælle/samlever).

(5) Eksklusive moms.

(6) Gælder for perioden 1. april 2017 - 30. november 2017.

(7) Gælder for perioden 1. april 2017 - 31. marts 2018.

(8) Beløb betales ved behandling af nyanmeldt sag og ved behandling i forbindelse med revision/genoptagelse af sag.

(9) Gælder også for sag om skade på briller, hjælpemidler mv. samt sag om kortvarig skadelig påvirkning.

(10) Gælder også for sag om pludselig løfteskade.

(11) Jf. lov nr. 336 af 2. april 2014.

Denne side er senest ændret den 01. januar 2018