Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Historiske satser og fremtidige satser

Ydelser

Lægebehandling, kørsel i egen bil

Lægebehandling, timepenge

Lægebehandling, dagpenge

Lægebehandling, overnatning, hele landet (Fra 2012)

Lægebehandling, overnatning, hovedstadsområdet (1993-2011)

Lægebehandling, overnatning, Århus (2008-2011)

Lægebehandling, overnatning, øvrige land (1993-2011)

Lægebehandling, tabt arbejdsfortjeneste, maksimum

Lægebehandling, tabt arbejdsfortjeneste, frivilligt sikrede, minimum

Brillestel, maksimum

Erstatning for erhvervsevnetab, 100 pct., maksimum

Godtgørelse for varigt mén, 100 pct.

Godtgørelse for varigt mén, 120 pct.

Godtgørelse for varigt mén, 100 pct., skader før 1. juli 2002

Godtgørelse for varigt mén, 120 pct., skader før 1. juli 2002

Erstatning for varigt mén, 100 pct., skader før 1. januar 1993

Overgangsbeløb ved dødsfald

Erstatning for forsørgertab, ægtefælle/samlever, maksimum

Erstatning for forsørgertab, barn, maksimum

Erstatning for forsørgertab, barn, dobbelt, maksimumBeregningsgrundlag

Årsløn, maksimum

Årsløn, personer udenfor erhverv

Årsløn, under 18 år (21 år)/uddannelse, minimum

Årsløn, under 18 år (21 år)/uddannelse, normal

Årsløn, selvstændig fisker

Tillæg til indtægt, fri kost og logi (fra 2020)

Tillæg til indtægt, fri kost og logi (til 2019) (Note: Satsen er fra 2020 afløst af Skatterådets sats)

Tillæg til indtægt, fri kost pr. dag, fuld kost (fra 2020)

Tillæg til indtægt, fri kost pr. dag, delvis fuld kost (to måltider dagligt) (fra 2020)

Tillæg til indtægt, fri kost pr. dag, et måltid dagligt (fra 2020)

Tillæg til indtægt, fri kost pr. dag (til 2019) (Note: Satsen er fra 2020 afløst af Skatterådets satser)

Tillæg til indtægt, delvist hjemmearbejdende, maksimum (Note: Satsen er udgået af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings sagsbehandling i 2010)

Tillæg til løbende ydelses grundniveau (reguleringsprocent)Honorarer for læge- og tandlægeerklæringer (fra 2004)

Anmeldelse, erhvervssygdom/arbejdsbetinget lidelse

Supplementsblad ved anmeldelse af høreskader

Indledende attest ASK 010 Lægeerklæring I

Funktionsattest ASK 020 Generel funktionsattest

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger

Funktionsattest ASK 220 Øje

Funktionsattest ASK 230 Nakke-hals

Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg

Funktionsattest ASK 280 Brok

Funktionsattest ASK 290 Hørelse

Tillæg til ASK 290 for nyoptaget toneaudiometri

Tillæg til ASK 290 for nyoptaget taleaudiometri

Tillæg til ASK 290 for nyoptaget stapediusrefleksmåling

Funktionsattest ASK 310 Skulderled/overarm

Funktionsattest ASK 320 Albueled

Funktionsattest ASK 330 Underarm

Funktionsattest ASK 340 Håndled

Funktionsattest ASK 350 Fingre

Funktionsattest ASK 410 Hofte/lårben

Funktionsattest ASK 420 Knæled

Funktionsattest ASK 430 Underben

Funktionsattest ASK 440 Fodled

Tandlægeerklæring med behandlingsforslag (Note: Satsen er udgået pr. 1. oktober 2016 og afløst af fri prisfastsættelse)Sagspriser (fra 2017)

Ulykkestilfælde

Erhvervssygdom

Sag efter veteranloven

Sag oprettet i AnkestyrelsenSagspriser (2004-2016)

Nyanmeldt skade på briller, hjælpemidler mv.

Nyanmeldt ulykkestilfælde og skadelig påvirkning

Nyanmeldt pludselig løfteskade

Nyanmeldt erhvervssygdom

Revision/genoptagelse af skade på briller, hjælpemidler mv.

Revision/genoptagelse af ulykkestilfælde og skadelig påvirkning

Revision/genoptagelse af pludselig løfteskade

Revision/genoptagelse af erhvervssygdom

Sag i erhvervssygdomsudvalget, tillæg

Nyanmeldt sag samt revision/genoptagelse af sag efter veteranloven

Ekspeditionssag

Sag oprettet i Ankestyrelsen

Denne side er senest ændret den 01. januar 2020