Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Satserne i lov om erstatning til besættelsestidens ofre reguleres efter forskellige regler.

Satserne for erstatninger og årslønsbeløb reguleres årligt pr. 1. april i samme forhold som lønnen for en statstjenestemand på skalatrin 12 med stedtillægssats II.

Satsen for begravelseshjælp reguleres årligt pr. 1. januar med satsreguleringsprocenten (jf. lov om en satsreguleringsprocent).

Satserne for hædersgaver fastsættes ved lov.

Klik på Aktuelle satser for at se aktuelle satser.

Klik på Alle satser for at se historiske satser (fra 1996) og fremtidige satser.

Klik på Regulering for at se kilder til satsregulering de seneste år.

Denne side er senest ændret den 10. marts 2016