Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 14. marts 2013

Satser gældende for perioden 1. april 2019 - 31. marts 2020

Ydelser

1.

Invaliditetserstatning, 100 pct., maksimum (lov § 20, stk. 2)

270.864 kr.

årligt

2.

Erstatning for forsørgertab, ægtefælle, maksimum (1) (lov § 22, stk. 1)

169.296 kr.

årligt

3.

Erstatning for forsørgertab, barn, 10 pct., maksimum (1) (lov § 22, stk. 1)

33.864 kr.

årligt

4.

Erstatning for forsørgertab, barn, 15 pct., maksimum (1) (lov § 22, stk. 1)

50.796 kr.

årligt

5.

Erstatning for forsørgertab, barn, 20 pct., maksimum (1) (lov § 22, stk. 1)

67.716 kr.

årligt

6.

Begravelseshjælp (lov § 23) (2)

13.670 kr.

 

7.

Hædersgave (lov § 37, stk. 3) (3)

16.100 kr.

årligt

8.

Hædersgave, visse førtidspensionister (lov § 37, stk. 3) (3)

18.100 kr.

årligt

Beregningsgrundlag

9.

Årsløn, maksimum (lov § 31, stk. 2)

338.574 kr.

årligt

10.

Årsløn, minimum (lov § 31, stk. 2)

232.770 kr.

årligt

11.

Tillæg til løbende rentes grundniveau (reguleringsprocent) (lov § 33)

4.132,18 pct.

 

12.

Invaliditetserstatning, samlet indtægt, maksimum (4) (lov § 24)

541.728 kr.

årligt

13.

Erstatning for forsørgertab, ægtefælle, samlet indtægt, maksimum (4) (lov § 24)

338.592 kr.

årligt

14.

Erstatning for forsørgertab, barn, 10 pct., samlet indtægt, maksimum (4) (lov § 24)

67.728 kr.

årligt

15.

Erstatning for forsørgertab, barn, 15 pct., samlet indtægt, maksimum (4) (lov § 24)

101.592 kr.

årligt

16.

Erstatning for forsørgertab, barn, 20 pct., samlet indtægt, maksimum (4) (lov § 24)

135.432 kr.

årligt

(1) Forsørgertabserstatninger nedsættes, hvis erstatningerne tilsammen vil overstige 75 pct. af afdødes årsløn.

(2) Gælder for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020.

(3) Jf. lov nr. 1499 af 27. december 2009 om forhøjelse af hædersgaver.

(4) Erstatningen nedsættes, hvis erstatningen sammenlagt med modtagerens øvrige indtægt overstiger loftet for samlet indtægt.

Denne side er senest ændret den 01. januar 2020