Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Taksterne for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings behandling af private erstatningssager fastsættes under hensyn til sagernes ressourceforbrug. Taksterne reguleres årligt pr. 1. januar.

Klik på Aktuelle satser for at se aktuelle satser.

Klik på Alle satser for at se historiske satser og fremtidige satser.

Denne side er senest ændret den 01. januar 2018