Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) er en del af ATP. Vores vigtigste opgave er at træffe uafhængige og korrekte afgørelser efter arbejdsskadeloven. AES behandler hvert år ca. 60.000 sager, hvor mennesker er kommet til skade eller er blevet syge på arbejdet.

Vi behandler sager om arbejdsskader

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indsamler og vurderer alle relevante informationer, der skal til for at behandle en arbejdsskadesag. Vi samarbejder med læger, forsikringsselskaber, kommuner, fagforbund og advokater om at indsamle oplysninger. Det gør vi for at sikre, at vores afgørelser bliver truffet på baggrund af den bedst mulige viden.

Vi afgør, om din skade eller sygdom er en arbejdsskade efter de regler, der gælder. Det betyder blandt andet, at der skal være en sammenhæng mellem den skade eller sygdom, du har fået, og det arbejde, du har udført.

Selvom du er kommet til skade eller er syg, kan din sag blive afvist. Det betyder ikke, at vi tvivler på, at du er kommet til skade eller er syg. Men det betyder, at din skade ikke opfylder de krav, der står i arbejdsskadeloven.

Når din skade eller sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade, er det også os, der afgør, om du har ret til erstatning, hvilken form for erstatning du skal have, og hvor stor erstatningen skal være. Det er din arbejdsgivers forsikringsselskab eller os, der udbetaler erstatningen.

AES behandler også private erstatningssager, hvor borgere fx er kommet til skade i fritiden. Her kan vi blive bedt om at give en vejledende udtalelse i sagen. Vi behandler også andre typer sager, fx sager om erstatning til besættelsestidens ofre.

Før hed vi Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) blev etableret 1. juli 2016 og er en sammenlægning af det tidligere Arbejdsskadestyrelsen og dele af det tidligere Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Sammenlægningen har ikke betydning for vores behandling af arbejdsskader, private erstatningssager og øvrige sager.

Vi varetager alle opgaver fra det tidligere Arbejdsskadestyrelsen. Vi varetager desuden opgaverne om udbetaling af erstatning for erhvervssygdomme og opkrævning af AES-bidrag via Samlet Betaling fra arbejdsgivere.

D. 1. juli 2016 er der også oprettet en ny uafhængig kontrolenhed i ATP under navnet Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol (AESK). AESK kontrollerer og klager over afgørelser om erhvervssygdomme.

Læs mere om ATP her.

Denne side er senest ændret den 29. marts 2016