Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Udredningsrapporter om erhvervssygdomme

Udredning

Original titel

Dato

Format

Udredning om stress på arbejdspladsen
Eksplorerende review om sammenhængen mellem belastende og længerevarende stresspåvirkninger på arbejdspladsen og udvikling af belastningsreaktion (fraset posttraumatisk belastningsreaktion) Januar 2020  pdf
Udredning depressive lidelser forårsaget af stress på arbejdspladsen

Er depressive lidelser forårsaget af langvarig stress på arbejde?
Et systematisk review med meta-analyse
Januar
2020
 pdf

Udredning om psykiske sygdomme efter vold og trusler

udredningen er på engelsk - har dansk resumé

Videnskabeligt referencedokument: Vold på arbejdspladsen og psykiske helbreds konsekvenser: Et systematisk review med meta-analyse

Marts 2019 pdf

Udredning om skuldersygdomme

Udredningen er på engelsk, men har dansk resumé samt reviewers bemærkninger vedlagt.

Association between occupational mechanical exposures and subacromial impingement syndrome: A reference document Maj 2018 pdf
Udredning af årsager til irritativt (toksisk) kontakteksem

udredningen er på engelsk - har dansk resumé

Review of causes of irritant (toxic) contact eczema after occupational skin exposure December 2017  pdf

Udredning om knæsygdomme

udredningen er på engelsk - har dansk resumé

Occupational exposure to knee loafting and the risk of osteoarthritis of the knee, meniscal knee lesions and pre-patellar bursitis September 2015  pdf

Udredning om sygdomme efter udsættelse for kvartsstøv

udredningen er på engelsk - har dansk resumé 

Exposure to quartz dust/sand (crystaline silica) and the risk of development of connective tissue diseases (for instance scleroderma) and kidney diseases (for instance glomerulonephritis)  April 2015  pdf

Udredning om sygdomme efter udsættelse for kulstøv

udredningen er på engelsk - har dansk resumé 

Exposure to coal dust and the risk of developing anthracosis and lung fibrosis April 2015   pdf

Udredning om sygdomme efter udsættelse for mangan

udredningen er på engelsk - har dansk resumé

Review of occupational exposure to manganese and the potential health effects of such exposure November 2014  pdf

Udredning om hudkræft efter udsættelse for sollys  

udredningen er på engelsk - har dansk resumé 

A Scientific Review Addressing Occupational Skin Cancer

Oktober 2014

pdf

Udredningsrapporten om svejserøg

udredningen er på engelsk - har dansk resumé 

Risk of ischemic heart disease among welders: a systematic re-view with meta-analysis

Oktober 2013 

 pdf

Udredningen om forsinket PTSD og depression efter exceptionelle belastninger

udredningen er på engelsk - har dansk resumé 

A scientific review addressing delayed onset posttraumatic stress disorder and posttraumatic depression

Juni 2013 

 pdf

Sammenhæng mellem natarbejde og brystkræft

udredningen er på engelsk - har dansk resumé 

Correlations between permanent night‐shift work and/or recurring night‐shift work and the development of breast cancer (Cancer Mammae)

Maj 2013

 pdf

Lungekræft efter asbestudsættelse 

udredningen er på engelsk - har dansk resumé

Occupational asbestos exposure and lung cancer

September 2013

 pdf

Sammenhænge mellem iskæmisk hjertesygdom og svejserøg

- udredningen er på engelsk - har dansk resumé

Risk of ischemic heart disease among welders: a systematic review with meta-analysis.

Oktober 2013

 pdf

Sammenhænge mellem PCB-eksponering og risiko for udvikling af sygdom

- udredningen er på engelsk - har dansk resumé

Risk of disease following occupationalexposure to Polychlorinated Biphenyls

 Juni 2013

 pdf

Sammenhæng mellem lyskebrok og fysisk arbejde

- udredningen er på engelsk - har dansk resumé

Risk and prognosis of inguinal hernia in relation to occupational mechanical exposures - a systematic review of the epidemiologic evidence

Februar 2012

pdf

Arbejdsbetingetsygdom i hånd- og underarm

- udredningen er på engelsk - har dansk resumé

Occupational Muscuskelatal Disorders og th Arm and Hand

Maj 2011

pdf

Arbejde og dybe veneblodpropper i benene

- udredningen er på engelsk - har dansk resumé

Association of Work with Deep Venous Thrombosis in the legsA literature review of the evidence

Marts 2011

pdf

Udredningsrapport om Kronisk bronkitis/KOL

- udredningen er på engelsk - har dansk resumé

Occupational COPD - Correlations between Chronic Obstructive Pulmonary Disease andvarious types of physical and chemical exposures at work

December 2009

pdf

Sammenhængen mellem arbejde og degenerative forandringer i halshvirvelsøjlen

- udredningen er på engelsk - har dansk resumé

What are the causes of cervical spinal degeneration?

Oktober 2008

pdf

Natarbejde og risikoen for at udvikle hjertesygdomme

- udredningen er på engelsk - har dansk resumé

Review of the epidemiologic evidence concerning a causal relation between night shift work and ischemic heart disease

September 2008

pdf

Frisørarbejde og risiko for kræft

Frisørarbejde og risiko for kræft- Vurdering af epidemiologiske undersøgelser samt metaanalyse

September 2008

pdf

Springerknæ

- udredningen er på engelsk

Is a jumper’s knee work-related? A systematic review to find evidence for a possible case definition

September 2008

pdf

Metallisk kviksølv og sygdomme/symptomer i tandplejen - hovedrapport

engelsk - har dansk resumé

Metallisk kviksølv og sygdomme/symptomer i tandplejen - bilagsmateriale

engelsk

Reference document on exposure to metallic mercury and the development of symptoms with emphasis on neurological and neuropsychological diseases or complaints

November 2007

pdf

Skuldersygdomme

- udredningen er på engelsk - har dansk resumé og konklusion

Associations between work-related exposure and the occurrence of rotator cuff disease and / or biceps tendinitis

Oktober 2007

pdf

Stress og psykiske sygdomme

- udredningen er på engelsk - har dansk resumé

The relationship between work-related stressors and the development of mental disorders other than post-traumatic stress disorder

September 2007

pdf

Natarbejde og kræft

- udredningen er på engelsk

Nightshift work and risk of breast cancer and other cancersA critical review of the epidemiological evidence

September 2007

pdf

Psykiske arbejdsbelastninger og iskæmiske hjertesygdomme

- udredningen er på engelsk - har dansk resumé

Work related stressors and the development of ischemic heart disease

2007

pdf

Kroniske nakke-skuldersmerter

- udredningen er på engelsk

Kroniske nakke-skuldersmerter

- dansk forord og resumé

Chronic pain with physical findings in the neck-shoulder girdle and exposures in the workplace

2007

Engelsk - pdf

Dansk - word-doc

Slidgigt i hofte og knæ

- udredningen er på engelsk - har dansk forord og resumé

Osteoarthritis in the hip and knee- Influence of work with heavy lifting, climbing stairs or ladders, or combining kneeling/squatting with heavy lifting

Januar 2006

pdf

Pc-arbejde og sygdomme i hånd, arm, skulder og nakke

- udredningen er på engelsk - har dansk forord og resumé

A critical review of evidence for a causal relationship between computer work and musculoskeletal disorders with physical findings of the neck and upper extremity

Januar 2006

pdf

Pc-arbejde og karpaltunnelsyndrom

- udredningen er på engelsk - har dansk forord og resuméCarpal tunnel syndrome and the use of computer mouse and keyboard

Oktober 2005

pdf

 

Andre rapporter og undersøgelser om erhvervssygdomme

Rapport

Original titel

Dato

Format

Ændringer på Erhvervsygdomsfortegnelsen - opgjort marts 2017 Notat om oversigt over ændringer på fortegnelsen Marts 2017 pdf

Særlig indsats på plejeområdet 2009-2010 

Notat om den særlige indsats på plejeområdet 2009-2010

Oktober 2010

pdf

Risikofaktorer knyttet til fysisk tungt arbejde

Hvidbog om risikofaktorer knyttet til fysisk tungt arbejde

September 2009

pdf

Notat om den særlige indsats på rengøringsområdet 2007-2008

Notat om den særlige indsats på rengøringsområdet 2007-2008

Maj 2008

pdf

Rapport om underanmeldelse af kræft

Anmeldelse af udvalgte arbejdsbetingede kræfttilfælde (1994-2002) til Arbejdsskadestyrelsen

Marts 2005

pdf

Benchmarkingsprojekt om processer i Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdsdirektoratet (pdf)

Gode begrundelser - hvordan?

- et benchmarkingsprojekt om processer i

Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdsdirektoratet

Juni 2001

pdf

Arbejdsbetinget håndeksem, psykosociale forhold og arbejdsmarkedstilknytning

Arbejdsbetinget håndeksem, psykosociale forhold og arbejdsmarkedstilknytning - et ph.d. projekt

-

html

Resume af Ph.d.-afhandling om løfteskader

Lifting injuries and concepts of occupational low back injury

2002

html

Rapport om fiskeres arbejdsforhold, herunder specielt om belastningen for lænderyggen

(Resumé af rapporten)

Rapport om fiskeres arbejdsforhold, herunder specielt om belastningen for lænderyggen

Januar1998

pdf(html)

Beskrivelse af arbejdsskader 1995-2000 - en registerundersøgelse

Beskrivelse af arbejdsskader 1995-2000 - en registerundersøgelse

December 2003

html