Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

11. juni 2002

Flere medier har skrevet om Karlo Jensen, som måtte vente i 17 år på en endelig afgørelse i sin sag. Sagen handler om erstatning for en arbejdsskade, som opstod i forbindelse med en ulykke på arbejdspladsen, hvor et forkert løft førte til voldsomme rygsmerter.

- Der er ingen tvivl om, at det har været forbundet med store personlige omkostninger at leve så længe i uvished. Derfor glæder jeg mig på Karlo Jensens vegne over, at der nu er truffet en endelig afgørelse i sagen, siger Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

- Jeg vil godt understrege, at det er ikke sådan, at styrelsen trækker sager i langdrag. Når arbejdsskadesager ofte tager lang tid, er det fordi en sag kan tages op flere gange - også ved domstolene. Det betyder, at der kan gå flere år, før sagen er definitivt afsluttet. Men man må ikke glemme, at der deri ligger en sikkerhed for en retfærdig behandling af den enkelte borger.

- Medarbejderne i Arbejdsskadestyrelsen gør en stor indsats for at nedbringe behandlingstiden for de sager, der afgøres i styrelsen. Efter loven skal vi afgøre alle sager inden for 2 år. Men allerede efter 1 år har vi afgjort 3 ud af 4 sager. Og så har vi vores interne kvalitetskontrol, som skal hjælpe os til at blive bedre til at håndtere den store sagsmængde, der kommer ind i styrelsen. Kvalitetskontrollen viser, at det i de seneste år er lykkedes os at skære sagerne bedre til og give nogle bedre begrundelser.

- Og så vil jeg godt erindre om, at regeringen i øjeblikket er i gang med en arbejdsskadereform sammen med arbejdsmarkedets parter, slutter Anne Lind Madsen.

Borgerne har mulighed for at anke en arbejdsskadesag flere gange. Først i det administrative system. Det vil i praksis sige, at man kan klage til Ankestyrelsen. Hvis man ikke er enig Ankestyrelsens afgørelser, kan man anlægge sag ved domstolene. Det var det, der skete i Karlo Jensens tilfælde, hvor Landsretten den 31. marts 1998 afgjorde sagen. Denne afgørelse rettede Arbejdsskadestyrelsen sig naturligvis efter. Men den 28. maj 2002 ændrede Højesteret Landsrettens afgørelse. Derfor har Karlo Jensen ventet længe på sagens vandring op gennem klagesystemet.

Yderligere oplysninger: Arbejdsskadestyrelsens pressetelefon: 39 17 77 82.

Denne side er senest ændret den 12. november 2009